Milea N. Nicoleta

NICOLETA-MILEA

Debut publicistic: 1970, în Teleormanul literar.

Debut editorial: 1975, Interferenţe, Societatea literară ,,Relief  românesc”, volum apărut în colaborare cu Institutul de istorie şi teorie literară ,,George Călinescu” al Academiei, Bucureşti

Volume:
Cercuri albe, Poezii, Editura ,,Teleormanul liber”, 1997
Târzia din vis, Poeme, Editura ,,Teleormanul liber”, 2001
Ecoul tăcerii – Epifanii stelare, Poeme, Editura Rafet, 2012
Trandafirul albastru – Poeme în 17 silabe, Editura Semne, Bucureşti, 2013
Vânzătorul de stele – Colecţia opera omnia, Poezie contemporană, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013
Umbra lui Midas, Editura Neuma, Cluj – Napoca, 2016

Doctorat în filologie cu teza: Cartea veche în Teleorman, Universitatea din Bucureşti (2010), coord. Prof . univ. dr. Dan – Horia Mazilu

Referinţe critice:
Ion Dodu Bălan, Florea Burtan, Iulian Bitoleanu, Stan V. Cristea, Iulian Chivu, Fernande Chirea, Liviu Comşia, Stelian Ceampuru, , Gheorghe Filip, Florea Firan, Horia Gârbea, Vasile Ghinea, Marin Iancu, , Ştefan – Vida Marinescu, Ştefan Mitroi, Nicolae N. Negulescu, Ştefania Panea, Maria Postu, Theodor Răpan, Stan Ştefan, Nedelea Tiu, Corneliu Vasile, Dumitru Vasile