În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”) Editura Neuma acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, urmărind totodată protejarea vieții private a persoanelor fizice care au pus la dispoziție datele personale, ale vizitatorilor care accesează site-ul editurii, precum și a celor ale căror date cu caracter personal au fost furnizate de o terță parte sau la care editura a avut acces dintr-o altă sursă.

Prin Politica de confidențialitate, Editura Neuma informează persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le procesează și în ce scop, precum și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Definiții:

DATELE CU CARACTER PERSONAL: “Date personale” sau “date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului sau adresa MAC a dispozitivului, precum și modulele cookie.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: “Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE?

În calitate de client al site-ului, https://edituraneuma.ro va pot fi prelucrate date cu caracter personal, cum ar fi: nume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextual înregistrării, creării contului de utilizator și plasării unei comenzi.

Editura Neuma se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR,
datele cu caracter personal fiind prelucrate de către în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor oferite, conform legii aplicabile.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului https://edituraneuma.ro persoana vizată înțelege și este de acord că, datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a editurii.
Pentru a putea procesa solicitările transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca în anumite circumstanțe, să existe obligația de a divulga datele personale ale solicitanților către partenerii cu care editura colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai editurii fiind asigurată securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor clienților de către entitățile menționate anterior.

Editura Neuma se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul expres al Persoanei vizate pentru a le utiliza și în alte scopuri.
De asemenea, este posibil ca Editura Neuma să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către clienți a unei legături cu editura, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul editurii în vederea obținerii de informații etc.
Prin contactarea Editurii Neuma în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între Persoana vizată și editură, se înțelege că Persoana vizată este de acord că datele personale vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a Editurii Neuma.

2. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Editura Neuma vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul expres al Persoanei vizate pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Editura Neuma de a proceda în acest mod.
Există posibilitatea ca, în anumite circumstanțe, editura să aibă obligația de a divulga datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, partenerilor cu care colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Editurii în vederea onorării comenzilor plasate.
Astfel, datele cu caracter personal furnizate pot fi folosite pentru validarea, prelucrarea, facturarea și expedierea comenzii plasate în site, informarea dumneavoastră asupra strării comenzii, organizarea returului de produs/e comandate. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază comanda efectuata fie telefonic fie prin creearea unui cont pe site-ul https://edituraneuma.ro în conformitate cu “Termenii și condițiile ” acceptate, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal fiind necesară pentru onorarea comenzii înregistrate.

3. DURATA PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de Editura Neuma atât timp cât aveți cont pe https://edituraneuma.ro și/sau efectuați o comandă online sau telefonică. În cazul în care solicitați închiderea contului și ștergerea datelor cu caracter personal, Editura Neuma va păstra doar datele solicitate de autoritățile române necesare pentru respectarea obligațiilor legale și astfel, ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Conform Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul la a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
  • dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră. Acest lucru se poate realiza prin accesarea contului de utilizator ;
  • dreptul de a solicita corectarea/ modificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră. Acest lucru se poate realiza accesând contul dumneavoastră de utilizator sau printr-un e-mail la adresa: https://edituraneuma.ro/contact;
  • dreptul de a șterge datele dumneavoastră, de a înceta prelucrarea sau colectarea datelor cu caracter personal. Acest lucru se poate realiza printr-un e-mail la adresa: https://edituraneuma.ro/contact;
  • dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizată are dreptul să mute, să copieze sau să transfere datele care o interesează din baza de date a editurii într-o altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-a furnizat editura, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul Persoanei vizată sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
  • dreptul de a semnala autorităților încălcarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (GDPR). Autoritatea de reglementare în România este: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5.SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Editura Neuma a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți colaboratorii editurii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama editurii sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

6. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de confidențialitate poate face obiectul unor modificări periodice de conținut. Astfel, vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.
Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: https://edituraneuma.ro/contact sau printr-o cerere scrisă, datată și semnată, către Asociatia culturala NEUMA  la adresa poștală: Str. Libertatii nr.188, Apahida, judetul Cluj.